Extra arbetstillfälle

Eftersom att detta var ett extra arbetstillfälle så var inte hela klassen närvarande.

Bollkastare och Blogg
Vid detta arbetstillfälle så färdigställdes bollkastaren och de bollkastarrelaterade blogguppgifterna skrevs. Mer information om problem som löstes under ”Bollkastaren” i menyn.

(Bild från Bollkastaren)

Annonser

Sjunde arbetstillfället

Bollkastaren
På det sjunde tillfället kom gruppen på att de skulle göra en ny bollkastare med en justerbar basyta så att bollkastaren lättare kan anpassas efter målet. De siktar på att göra kastaren mer stabil än den förra.

Kodgruppen
Övningen på att lära sig koden fortsatte, och i slutet på lektionen hade två personer i gruppen tagit på sig uppgiften att göra en kahoot som förbereder de utförande för tävlingen.

(Bild från Kodgruppen)

Kahoot: https://kahoot.it/

Sjätte arbetstillfället

Kodgruppen
Kodgruppen har tränat på att lära sig koden utan till eftersom att den tidigare krävt en sorts tabell med kommunikationssystemet. För övrigt finns motiveringen till varför gruppen inte byter kod på sidan ”Koden” i menyn.

Bollkastaren
Denna lektion initierade bollkastargruppen sitt arbeta med att justera den förra bollkastaren efter de krav som uppstått med de nya reglerna. Funderingar på att bygga en helt ny bollkastare förekommer även, men inget annat bestäms. (OBS! Eftersom att de bara finns en bollkastare så kommer gruppen refereras till som ”Bollkastaren”.)

Detta är det första inlägget efter regionsfinalen.

(Bild från Bollkastaren)

Fjärde arbetstillfället

Kodgruppen
Hela kod-gruppen valde vilka som ska utföra skickandet av koden på tävlingen genom att ta tid när de mindre grupperna utför koden. Efter att de snabbaste identifierats så fortsätter övningarna.

Bollkastare #1
Under den fjärde lektionen fortsatte bygget och bollkastaren har fortsatt att skjuta pricksäkert.

Bollkastare #2
Konstruktionen av bollkastaren fortsätts.

(Bild från Kodgruppen)

Tredje arbetstillfället

Kodgruppen
Träning på att skicka ord fortsätts. På detta arbetstillfälle övade grupperna på att utföra längre ord och på tid. Detta gjordes för att simulera utförandet under press. Det mest går bra och otydlighet är den ända svårigheten.

Bollkastare #1
Bollkastaren blir klar och testas. Det går relativt bra men den behöver fixas. Arbetet fortsätter nästa lektion.

Bollkastare #2
Konstruktionen av bollkastaren inleds.

(Bild från Bollkastare #1)

Andra arbetstillfället

Kodgruppen
Träning på att skicka ord inleds. Alla använder samma kod och gruppen delas in i mindre grupper för att träna mer effektivt. Grupperna samlas och diskuterar olika problem som uppstått. I allmänhet är problemen mest baserade på otydlighet i rörelserna, vilket löses på enkelt sätt. Kod-gruppen är överens om att det råder god stämning i gruppen och att arbetet inför tävlingen är roligt.

Nu återstår optimeringar på språket och träning på utförandet av kommunikationen.

Bollkastare #1 
Bygget fortsätter efter planen och konstruktionen kommer att testas vid nästa möjliga tillfälle.

Bollkastare #2
Gruppen fortsätter att utveckla sin idé och kom fram till att vissa delar inte skulle fungera i sammanhanget.

(Bild från Bollkastare #1)

Första arbetstillfället

Kodgruppen
Arbetet med koden inleds. Gruppen delar på sig i två mindre grupper och försöker komma på idéer som alla kan förstå. Idéerna sammanförs och olika koder framställs. När alla enats om vilken kod som ska utvecklas fortsätts arbetet. Mot slutet delas grupperna upp två och två,  sändare och mottagare och tränar på den valda koden.

”Det enda problemet vi stötte på var framställningen av en kod som innehåller element från alla personer i gruppernas idéer”. Alla har engagerat sig och involverat sig i arbetet.

Bollkastare #1
På den första lektionen planerade gruppen konstruktionen och gjorde en skiss. Gruppen har mycket förtroende till sin idé, och började därför bygga den. En person i gruppen förklarar att gruppens arbetsinsats varit väldigt jämt fördelad och att alla varit med och deltagit i arbetet.

Bollkastare #2
Som Bollkastare #1 kom den här gruppen också fram till olika idéer och försökte göra en skiss vars funktion lever upp till tävlingsreglerna. De försökte bli sams om en idé och kom fram till en bollkastare de förlitade sig till.

(Bild från Kodgruppen)